Showing posts with label Linux. Show all posts
Showing posts with label Linux. Show all posts

Tuesday, November 10, 2015

Những việc cần làm sau khi cài Ubuntu

Sau khi cài đặt Ubuntu, bạn cần có cài đặt một số phần mềm và tinh chỉnh để hoàn thiện hệ điều hành này, giúp bạn có được một môi trường làm việc hoàn hảo. Sau đây là một số việc cần làm mà mình thấy cần thiết.
Bài viết áp dụng cho Ubuntu 14.04 trở lên, Elementary OS và một số Ubuntu distributions