Showing posts with label Life. Show all posts
Showing posts with label Life. Show all posts

Tuesday, November 10, 2015

Hello world!

Hmm, mình lập bao nhiêu cái blog rồi nhỉ, bao nhiêu cái Hello World rồi nhở? Thật không thể nhớ nổi, gọi tạm là N vậy. Và cái nào cũng chìm xuồng sau một time rất là ngắn hoạt động :cry:. Hi vọng cái N+1 này không chịu chung số phận như các bậc tiền bối của nó :smile: