Tuesday, November 10, 2015

Hello world!

Hmm, mình lập bao nhiêu cái blog rồi nhỉ, bao nhiêu cái Hello World rồi nhở? Thật không thể nhớ nổi, gọi tạm là N vậy. Và cái nào cũng chìm xuồng sau một time rất là ngắn hoạt động :cry:. Hi vọng cái N+1 này không chịu chung số phận như các bậc tiền bối của nó :smile:

Blog này chỉ đơn giản là một blog cá nhân chia sẻ về 2 thứ rất chán:
  • Coding - PHP, Python, Best practice,…
  • Cuộc sống bản thân
Tên blog là Thích Code nhưng quả thật là mình khá là lazy :cry: Thôi thì cố đặt tên như vầy để có mục tiêu phấn đấu vậy :smile:
Hi vọng đây sẽ là cái blog cuối cùng của mềnh :cry:

No comments:

Post a Comment