Wednesday, November 11, 2015

PHP: Convert qua lại giữa object và array nhiều cấp

Trong PHP, việc convert qua lại giữa objectarray được thực hiện khá đơn giản thông qua việc cast kiểu
Ex:
$array = (array) $object;
$object = (object) $array;
Tuy nhiên, đối với array nhiều cấp thì việc này chỉ có duy nhất cấp đầu tiên được convert.

Tuesday, November 10, 2015

Những việc cần làm sau khi cài Ubuntu

Sau khi cài đặt Ubuntu, bạn cần có cài đặt một số phần mềm và tinh chỉnh để hoàn thiện hệ điều hành này, giúp bạn có được một môi trường làm việc hoàn hảo. Sau đây là một số việc cần làm mà mình thấy cần thiết.
Bài viết áp dụng cho Ubuntu 14.04 trở lên, Elementary OS và một số Ubuntu distributions

Hello world!

Hmm, mình lập bao nhiêu cái blog rồi nhỉ, bao nhiêu cái Hello World rồi nhở? Thật không thể nhớ nổi, gọi tạm là N vậy. Và cái nào cũng chìm xuồng sau một time rất là ngắn hoạt động :cry:. Hi vọng cái N+1 này không chịu chung số phận như các bậc tiền bối của nó :smile: